20121124

my mother never told me


nie, drzewa nigdy mi się nie znudzą

20121111

sour times

jesień powinna trwać cały rok
/na zdjęciach Rose